September 30, 2022

6 วิธีป้องกันอุบัติเหตุการลื่นล้มในห้องน้ำแบบง่าย ๆ

อุบัติเหตุภายในบ้านส่วนมากนั้น ล้วนมาจากอุบัติเหตุในห้องน้ำ ซึ่งอาจจะเป็น การลื่นล้ม หรือการบาดเจ็บอื่น ๆ  โดยเฉพาะเมื่อเวลาที่พื้นห้องน้ำเปียกนั้น จะทำให้กระเบื้องเกิดความลื่นขึ้น ซึ่งอาจจะทำให้เราลื่นล้ม และเกิดอันตรายได้ โดยเฉพาะในครอบครัวที่มีผู้สุงอายุ และเด็กที่เริ่มมีปัญหากับการทรงตัวนั้น ยิ่งต้องดูแลเ)นพิเศษ 6 วิธีป้องกันอุบัติเหตุการลื่นล้มในห้องน้ำแบบง่าย ๆ เป็นตัวช่วยในการดูแลความปลอดภัยคนในครอบครัว และช่วยลดอุบัติเหตุในห้องน้ำได้เป็นอย่างดี 6 วิธีป้องกันอุบัติเหตุการลื่นล้มในห้องน้ำแบบง่าย ๆ 1. แยกพื้นที่โซนแห้ง-เปียก อุบัติเหตุในห้องน้ำที่สามารถเกิดขึ้นได้มากที่สุด และพบบ่อยที่สุดอย่างการ …